SOFICAD-B

Zbrojenie

Stalowe pręty oraz układ siatki dla dowolnego układu zbrojenia. Płynna integracja w AutoCAD’zie, elastyczne ustawienia stylów w celu dopasowania do standardów danego biura, bezpośrednie generowanie zestawień, kształty zdefiniowane przez użytkownika, eksport istniejącego zbrojenia do obliczeń zgodnie z teorią II-go rzędu, poligonalny układ siatki, makra w celu utworzenia elementów parametrycznych (wymagany moduł Detailing).

Wymagania: AutoCAD®