2D-FEM-PRO

Projektowanie i analiza 2D

sofistik_2d_fem_pro1 sofistik_2d_fem_pro2

Pakiet 2D FEM professional to następca pakietu SLAB DESIGNER PRO. Dostarcza on możliwości graficznego definiowania konstrukcji za pomocą programu AutoCAD® z nakładką SOFiPLUS, zarówno jeśli chodzi o tworzenie układów konstrukcyjnych 2D, jak i przekrojów. Ponadto, w obliczeniach stanów granicznych nośności (ULS) i użytkowalności (SLS) zgodnie z Eurokodami i innymi normami, możliwe jest zastosowanie analizy nieliniowej dla konstrukcji żelbetowych. Użytkownik może graficznie przetwarzać wyniki obliczeń (postprocessing).

  • Płyty 2D oraz analiza ścian oporowych
  • Graficzne definiowanie dowolnych przekrojów dla elementów prętowych
  • Żebra i podciągi jako belkowe elementy skończone
  • Wymiarowanie żelbetowych konstrukcji 2D w stanie granicznym nośności (ULS) I użytkowalności (SLS) zgodnie z różnymi normami (np. EN 1992 with NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
  • Nieliniowa analiza płyt zgodnie z Eurokodem, w celu uzyskania rzeczywistych wartości ugięć i bardziej ekonomicznego projektowania
  • Analiza osiadań płyt
  • Projektowanie stalowych konstrukcji 2D zgodnie z Eurokodem (EE, EP dla klas przekrojów 1-3)
  • Interaktywny, graficzny postprocessing i tworzenie wykresów

3d-fem-ult
3d-fem-prem
3d-fem-pro
2d-fem-pro